Ana Sayfa Odalarımız Restorantlar Yönetim Üyelik İşlemleri İletişim Ziyaretçi Defteri
  ÖGRETMENEVLERİ, ÖGRETMENEVİI VE AKSAM SANAT OKULLARI,
ÖGRETMEN LOKALLERI VE SOSYAL TESİSLER YÖNERGESI
 
BIRINCI BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Yönergenin amaci; Millî Egitim Bakanligina bagli olarak faaliyet gösteren ögretmenevleri, ögretmenevi ve aksam sanat okullari, ögretmen lokalleri ve sosyal tesislerinin yönetimi, hizmet ünitelerinin isletilmesi, muhasebe sistemine ait defter ve belgelerin tutulmasi, ayniyat islerine ait usul ve esaslar, büro hizmetleri dosyalama sistemi, kurumda sosyal yardim ve üyelerle iliskiler ile önemli görülen diger hususlari belirlemektedir.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönerge, Millî Egitim Bakanliginin Teskilât ve Görevleri hakkindaki 3797 sayili Kanun ve “Ögretmen Evleri, Ögretmen Evleri ve Aksam Sanat Okullari, Ögretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeligi”nin 6.madde (b) bendi ve 46. maddesine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar ve Kisaltmalar

Madde 3 - Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlik : Millî Egitim Bakanligini,

b) Daire Baskanligi : Ögretmene Hizmet ve Sosyal Isler Daire Baskanligini,

c) Kurum : Ögretmenevi, Ögretmenevi ve Aksam Sanat Okulu, Ögretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisleri,

d) Yönetmelik : Ögretmen Evleri, Ögretmen Evleri ve Aksam Sanat Okullari, Ögretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeligini,

e) Müdür : Ögretmenevi, Ögretmenevi ve Aksam Sanat Okulu, Ögretmen Lokali ve Sosyal Tesis Müdürünü,

f) Yönetim Kurulu : Ögretmen Evi, Ögretmen Evi ve Aksam Sanat Okulu ile Ögretmen Lokali ve Sosyal Tesis Yönetim kurulunu,

g) Denetleme Kurulu : Ögretmen Evi, Ögretmen Evi ve Aksam Sanat Okulu ile ögretmen Lokali Denetleme Kurulunu,

h) Egitim Merkezi ve Sosyal : Her yil yaz sezonunda dinlenme programlarina istirak Tesis

Tesis Komisyonu Tahsis Komisyonu edeceklerin, tespit edilen kriterlere göre tahsisini yapacak olan merkez teskilât daireleri ile millî egitim müdürlüklerinde kurulan komisyonu,

i) Konuk : Egitim merkezi ve sosyal tesislerinde ücret karsiliginda ve yer tahsis edilmek sureti ile kalanlari,

i) Egitim Merkezi ve Sosyal : Konuklarin egitim merkezi ve sosyal tesislerde kalabilecekleri

Tesis Devresi süreyi,

j) Üye : Üye olmak isteyen ve üye aidati ödeyen, Bakanlik kadrolarinda görev yapan personel ile bunlarin emeklileri, Bakanligimiza bagli özel okul ve dershanelerde görev yapmakta olan ögretmenleri görev yaptiklari sürece ve buralardan emekli olanlar, Bakanligimiza bagli okullarda en az 10 yil ögretmenlik yaptiktan sonra yüksek ögretim kurumlarina geçen ve halen bu kurumlarda görev yapan veya görev yapmakta iken emekli olan ögretim elemanlari ile Bakanligimiza bagli okullarda sözlesmeli olarak görev yapan ögretmenleri ve ögretmen evlerinde çalisan sözlesmeli personeli görev yaptiklari sürece,

k) Üye yakini : Üyelerin anne, baba es ve çocuklarini, Ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Yönetim, Görev ve Sorumluluklar

Istihdam

Madde 4 - Kurumlarda, temini gerekli eleman Daire Baskanliginin belirledigi uygulama esaslari çerçevesinde kurum müdürlügünce tespit edilerek Daire Baskanligina bildirilir. Kurum müdürlügü tarafindan mahallen temin edilerek veya Bakanlikça görevlendirme suretiyle istihdam saglanir. Bu hususlarda kurum müdürlügünce, Yönetmeligin ilgili hükümleri, Is Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre islem yapilir.

Madde 5 - Ögretmenevleri, ögretmenevi ve aksam sanat okullari, ögretmen lokalleri ile sosyal tesislerin yönetimi müdürün sorumlulugundadir. Yönetim müdürle birlikte müdür yardimcisi, bölüm sefleri, memurlar ve diger personelle birlikte gerçeklestirilir.

Müdürün Görev ve Sorumluluklari

Madde 6 - Müdür asagidaki görevleri yerine getirir.

1. Müdür kurumu yönetir ve temsil eder, kurumun harcama yetkilisidir (ita amiri).

2. Kurumun bütün islerini Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve emirlere uygun olarak yürütür, düzenler ve denetler.

3. Müdürlügün görevleri ile ilgili çalismalari plânlar, plânlari uygular, koordine eder, çalismalari ve sonuçlari takip ederek gerekli tedbirleri alir ve aldirir.

4. Mal ve hizmet üretiminde kaliteyi ve verimliligi arttirabilmek amaciyla, insan, zaman, para, malzeme ve mekân unsurlarinin rasyonel kullanilmasini saglar.

5. Müdür yardimcisi ve personelin yetki ve sorumluluklarini düzenleyerek islerin süratli ve düzenli yürümesini saglar.

6. Personelin sicil raporlarini düzenleyerek zamaninda ilgili makamlara gönderir.

7. Isletmenin faaliyetleri ile ilgili konularda basiretli bir is adami gibi davranir.

8. Isletmenin gelir ve giderlerini takip eder, ödeme ve tahsilâtlarin zamaninda yapilmasini muhasebe ile ilgili hesap ve islemlerin yasal süresi içerisinde kayitlara yansitilmasini, evrak ve belgelerin muhafazasini saglar ve saglatir.

9. Demirbas esya ve malzemenin iyi korunup kullanilmasini saglar.

10. Mâli yil itibariyle kurum bütçesini hazirlar.

11. Bakanlikça verilen diger görevleri yerine getirir.

Müdür Yardimcisi Görev ve Sorumluluklari

Madde 7 – Müdür yardimcisi asagidaki görevleri yerine getirir.

1. Millî Egitimin amaçlarina uygun olarak kuruma verilen görev ve hizmetler ile kurumun kurulus amaçlarini, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapar, yapilmasini saglar.

2. Kurumda islerin daha süratli ve verimli olarak, en iyi düzeyde gerçeklestirilebilmesi için her türlü gayreti gösterir, çalismayi yapar.

3. Müdür tarafindan verilen görevlerin eksiksiz olarak yapilmasindan birinci derecede sorumludur.

4. Kurumun görev alani ile ilgili çalismalarin planlanmasi planlarin uygulanmasi, koordinesi, gerekli tedbirlerin alinmasi, her türlü is ve islemlerin takibi, sonuçlandirilmasi, kurumun bina ve esyalarin temizliginin yapilmasindan sorumludur.

5. Muhasebeden sorumlu müdür yardimcisi gerçeklestirme görevlisi (tahakkuk memurlugu) görevlerini yürütür.

6. Müdürün izin, istirahat ve görevlendirme gibi nedenlerde görevinin basinda bulunmadigi sürelerde müdürlüge vekâlet eder ve ita amirligi görevini yürütür. Müdür görevine döndügünde vekâlet döneminde yapilan isleri rapor halinde müdüre sunar.

7. Beraber çalistigi kisilerin performansini sürekli gözetip degerlendirerek verim düsüklügü varsa bunun nedenlerini arastirir ve gerekli tedbirleri alir.

8. Mâli islerle ilgili istatistiklerin zamaninda yapilmasini ve ilgili yerlere gönderilmesini saglar.

9. Müdür yardimcisina gerçeklestirme görevlisi (tahakkuk memurlugu) verilmisse müdürlüge vekâlet ettigi süre içerisinde, gerçeklestirme görevlisi (tahakkuk memurlugu) görevinin durumu uygun olan personele verilmesini saglar.

10. Bölüm sefleri, hesap, ayniyat memurlari, diger memur ve hizmetlileri ile sözlesmelilerin yerlerini sik sik denetler islerin düzenli yapilmasini saglar, islerini düzenli yapmayanlari ikaz eder ve müdüre bildirir.

11. Bölümlerde meydana gelebilecek is kazalari, yangin ve diger tehlikelere karsi ilk yardim, güvenlik ve sivil savunmayla ilgili tedbirlerin alinmasini saglar.

12. Kendisine verilen komisyon baskanligi görevlerini yürütür.

Bölüm Seflerinin Görevleri ve Sorumluluklari

Madde 8 – Bölüm sefleri asagidaki görevleri yerine getirir.

1. Bölümdeki hizmetlerin herhangi bir aksamaya veya gecikmeye meydan verilmeden, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini saglar.

2. Bölümün ihtiyaci olan malzemeyi mevzuat çerçevesince temin ederek, hizmete sunulmasi için gerekli tedbirleri zamaninda alir.

3. Bölümde bulunan bina, esya, makine, teçhizat, demirbas, cihaz vb. duran varliklarin bakimi, onarimi, korunmasi, saklanmasi ve kullanima hazir halde bulundurulmasindan sorumludur.

4. Bölümün yönetim, organizasyon, tertip, düzen ve temizliginden sorumludur.

5. Mal ve hizmet üretiminde kaliteye önem verir.

6. Verimliligi arttirabilmek için; insan, zaman, para, malzeme ve mekân unsurlarinin rasyonel kullanilmasina katki saglar.

7. Isletmenin kurulus amaçlarinin daha süratli, saglikli ve maksimum düzeyde gerçeklesmesi için ilgili mevzuat hükümleri ve amirlerinin talimatlari dogrultusunda gerekli çalismalari yapar, yaptirir ve yapilmasini saglar.

8. Bölümde üretilen mal ve hizmetlerin detayli ön maliyetini hesaplar ve müdürlüge sunar.

9. Bölümdeki ilk madde-malzeme ve mamül mallarin muhasebe ile ilgili stok hareketlerini bilgisayar ortaminda isler ve takip eder.

10. Satin alma, muayene, kabul, sayim ve benzeri komisyonlarda görev verilmesi halinde bu görevleri yapar.

11. Müdürlügün yapacagi görev plâni dogrultusunda, bölümünde egitim gören kursiyerlerin teorik ve uygulamali derslerinde bilgi ve beceri kazanmalari, piyasa sartlarinda yetismeleri için her türlü gayreti gösterir, gerekli çalismayi yapar, yaptirir.

12. Beraber çalistigi kisilerin performansini sürekli gözetip degerlendirerek, verim düsüklülügü varsa bunun nedenlerini arastirir ve gerekli tedbirleri alir.

13. Bölümün çalismalarin daha saglikli ve verimli yürütülmesi ve hizmetin kalitesinin artirilmasi için gerekli inceleme, arastirma ve çalismalari yaparak, durumu ve önerileri müdürlüge iletir.

14. Diger bölüm sefleri ve personel ile isbirligi yaparak, ekip çalismasi ruhunun yerlesmesine ve islerin koordineli yürütülmesine katki saglar.

Muhasebe Sefinin ve Memurunun Görevleri

Madde 9- Muhasebe sefi ve memuru asagidaki görevleri yerine getirir.

1. Mâli ve muhasebe ile ilgili is ve islemlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini süresi içinde kayitlara geçirilmesini saglar.

2. Isletmedeki muhasebe islerinin daha süratli, saglikli ve maksimum düzeyde gerçeklesmesi için ilgili mevzuat ve amirlerinin talimatlari dogrultusunda gerekli tedbirleri zamaninda alir, çalismalari yapar, yaptirir ve yapilmasini saglar.

3. Isletmenin gelir giderlerinin takibi; ödeme ve tahsilâtlarinin zamaninda yapilmasi; muhasebeyle ilgili hesap ve giderlere iliskin her türlü evrak, defter, belge ve makbuzlarin muhafazasi; vergi, sigorta primi ve benzeri konulardaki beyannamelerin süresi içinde ilgili yerlere verilmesi ve kesintilerin süresi içinde ödenmesi gibi benzeri yasal yükümlülüklerin aksatilmadan yapilmasi ile ilgili hizmetleri yürütür.

4. Aylik mizanlari düzenli olarak yasal süresi içinde düzenler ve kurum müdürüne sunar.

5. Satin alma komisyonu, fiyat tespit komisyonu ile müdürlükçe görevlendirilecegi diger komisyonlarda verilen görevleri yapar.

6. Her yil 31Aralik itibari ile isletmenin envanterini, kesin mizani ve bilançosunu düzenleyerek, ocak ayi sonuna kadar bilanço ve ekleri ile gelir-gider belgelerini ilgili Millî Egitim Müdürlügüne ve Ögretmene Hizmet ve sosyal Isler Dairesi Baskanligina gönderir.

7. Banka ve kasada bulunan para ve muhteviyattaki kiymetli evrakin takip, muhafaza ve kontrolünü yapar.

8. Kendisine bagli personeli, kefalet mevzuati esaslari dâhilinde kontrol eder.

Ambar, Depo ve Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisi Görev Yetki ve Sorumluluklari

Madde 10 - (Degisik: T.D.3.2009-2618) Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisi asagidaki görevleri yerine getirir.

1. Satin alinan esya araç-gereç, makine ve erzakin tesliminde hazir bulunur, muayene edilerek kabul edilen erzak, araç-gereç, esya ve makineyi ambarda itinayla korur gerekli olan yerlere usulüne göre verir.

2. Demirbas defteri ile kullanilmaya ve tüketilmeye yarayan erzak, araç-gereç, esya ve makineye ait giris-çikislari ambar defterine muntazam sekilde isler, yil sonunda sayimlarini yaparak envanterini hazirlar.

3. Fiyat tespit komisyonu ve müdürlükçe verilecek diger komisyonlarda görev alir.

4. Tesiste düzenlenen günlük yemek listesine göre erzagi, sorumlu personelin yaninda mevzuata ve isleme uygun olarak çikarir ve imza karsiliginda teslim eder.

5. Tesisin kapanisinda araç-gereç, takim ve demirbaslarin sayimini olusturulan bir komisyon ile birlikte yapar, noksanlari belirler, gerekli tutanaklari düzenler.

6. “Tasinir Mal Yönetmeligi” geregince kurumun Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisi görevini yapar ve Tasinir Mal Yönetmeligi hükümlerine göre demirbas esya hakkinda gereken islemleri yapar.

Büro Memurunun Görevleri

Madde 11 - Büro Memurunun Görevleri asagidaki görevleri yerine getirir

1. Kendisine verilen yazi ve çogaltma islerini yapar. Gelen giden evraklarin evrak kayit defterine kaydini, ilgili yerlere ulastirilmasini ve giden evrakin sevkini yapar. Evrakin asil veya örneklerini saklar, gizlilige riayet eder.

2. Kurumdaki görevli personelin dosyalarini, sicil defterlerini tutar bunlarla ilgili degismeleri defter ve belgelere isler.

3. Kendisine teslim edilen bilgisayar, fotokopi, faks cihazi gibi hizmet araçlarini iyi kullanir ve bakimini yapar.

4. Kurumda memur olmadigi zamanlarda bu islemi muhasebe memuru yürütür.

Resepsiyon Personelinin Görev ve Sorumluluklari

Madde 12 - Resepsiyon Personeli asagidaki görevleri yerine getirir

1. Müsteriyi ayakta ve güler yüzle karsilar.

2. Misafiri günün saatine göre selamlar ve insan iliskileri çerçevesinde iyi davranir.

3. “Müsteri her zaman haklidir” prensibi ile hareket eder.

4. Müsteriyle münakasaya girmez ve dogabilecek problemlerde idareye bilgi verir.

5. Telefonda konusurken önce kendini tanitir, nazik olur ve mesaj iletilmesi gerekiyorsa mutlaka kimin hangi saatte aradigini not alir, ilgililere bildirir.

6. Müsteriden usulüne göre kimlik isteyerek kayit yapar, hesap alir ve nezaket kurallarina uygun hitap eder.

7. Müsteri valizlerinin tasinmasinda yardimci olunmasini saglar.

8. Resepsiyon içi ve lobinin temizligini yapar.

9. Oda görevlisi raporu ve konaklama cetvellerini günlük çikartir.

10. Müsteri kayit defterini düzenli bir sekilde isler.

11. Günlük hesap formu düzenler.

12. Resepsiyonu bos birakmaz, zorunlu hallerde diger birimlerden yardim ister.

13. Müsterilerin istek ve sikayetlerini ilgili birimlere iletir.

14. Resepsiyonda sigara içmez, her hangi bir sey yemez.

15. Ceketsiz, kravatsiz ve tirassiz mesaiye gelmez.

16. Ayrilan müsterileri nezaketle ugurlar.

17. Müsteriyle hizmetin gerektirdiginin disinda konusmaz, senli-benli olmaz.

18. Otel katina, konaklamayan kimselerin geçisini uygun bir sekilde engeller.

19. Rezervasyon ve randevu kayitlarini dogru ve eksiksiz yapar, ilgili yerlere bildirir.

21. Konaklayan misafirler kurumdan ayrilmadan ve iliskilerini kesmeden önce bosaltilan odalarin kontrollerinin yapilmasini saglar.

22. Her gün konaklama ünitesini düzenler, kayitlari tutar, internet üzerinden ilgili birimlere gönderilmesini saglar.

23. Teknik servis ve kat hizmetleri ile isbirligi yapar.

Kat Hizmetleri Personelinin Görev ve Sorumluluklari

Madde 13 - Kat Hizmetleri Personeli asagidaki görevleri yerine getirir

1. Odaya girince önce cam ve perdeleri açar.

2. Çöpleri toplar, kirlileri toplayarak torbaya koyar.

3. Müsterilerce unutulan esyalari toplayarak tutanakla ilgili birime teslim eder.

4. Hijyen açisindan temizlik malzemelerini yere koymaz.

5. Yataklari yapar, banyo ve tuvaletin temizligini yapar .

6. Toz alir. (Dolap, mini bar ve çekmece içlerinin, elektrik prizlerinin ve diger tüm esyalarinin..)

7. Odalardaki arizalari resepsiyona bildirir.

8. Yerleri her gün süpürür, yatak altlari ve yatak basligi ile duvar arasi her hafta süpürülür.

9. Elektrik süpürgesinin torbasini günlük kontrol eder, gerekiyorsa temizligini yaparak kaldirir.

10. Aski, terlik, sabun, havlu gibi malzemelerin kontrollerini yapar, eksikleri tamamlar.

11. Camlari, oda perdeleri ve banyo perdelerini düzgünce kapatir.

12. Odayi son kez kontrol ederek kapatir.

13. Tuvaletler, özel salon, giris ve lobinin temizligini 08.00-09.00 saatleri arasinda, talep halinde ve gerektiginde temizligini yapar.

14. Kat arabalarini hazirlar, malzemeyi saglayarak, otel koridorlari ve odalarin temizligini yapar.

15. Katlarda sessiz çalisilmaya özen gösterir.

16. Öncelikle bosalan odalarin temizliginin yapar, daha sonra diger odalarin temizleyerek, bos odalarin kontrolünü yapar.

17. Sabah temizligini yapanlar, tuvaletlerin ögle ve aksam kontrol ve temizligini yapar, tuvalet kapilarinin arkasindaki çizelgeyi imzalar.

18. Kat ofisini temiz ve düzenli tutar.

19. Çirak ögrencilere uygulamada rehberlik yapar.

20. Yaptigi isin bittigini ve uygunlugunu amirine bildirir.

Lokal Servis Elemanin Görev ve Sorumluluklari

Madde 14 - Lokal Servis Elemanin asagidaki görevleri yerine getirir

1. Gelenleri nezaket kurallari içeresinde “hos geldiniz” diyerek karsilar, siparislerini alir.

2. Siparis alindiktan sonra hemen ocaga bildirir, servisi yapar.

3. Her masaya adisyon açar ve servis yapildikça adisyona isler.

4. Hesap alinirken adisyona göre mutlaka fis keserek müsteriye verir ve “afiyet olsun” diyerek günün saatine göre konugu nezaketle ugurlar.

5. “Müsteri her zaman haklidir” prensibiyle hareket ederek, müsteriyle kesinlikle münakasaya girmez ve dogabilecek problemlerde idareye bilgi verir.

6. Müsterinin bosalttigi masayi hemen toplar, oyun araç ve gereçlerinin bakimlarini yapar (Oyun araç gereçlerinin, silinmesi vb.).

7. Masadaki küllükleri sik sik degistirir.

8. Masa örtülerini sürekli kontrol eder, kirlenenleri hemen degistirir.

9. Çay bardaklarini çamasir suyuna koyarak yikar.

10. Çay ocaginda kullanilan araç gereçlerin günlük temizliklerinin yapar.

11. Sabah görevlisi lokali ve lobiyi önce süpürür sonra pas pasini yapar.

12. Okuma salonunu elektrik süpürgesi ile süpürür, tozlari alarak salonu havalandirir.

13. Okuma salonu ve lobiyi sürekli kontrol eder, servisleri aksatmaz.

14. Çay ocagini hergün temizler, pas paslar ve yikar.

15. Lokalde kullanilan malzemeleri (çay, seker, meyve sulari) bitmeden önce ilgili memura bildirir, depodan çikarir. Hafta sonu malzemelerini Cuma gününden yeteri kadar çikarir.

16. Çay ocagina görevlilerden baskasi girmez.

17. Görevli personel kesinlikle oyun oynamaz.

18. Izin almadan görev yerini terk etmez.

19. Restoran ile koordineli çalisir, ihtiyaç duyulan zamanlarda yardimlasmayi saglar.

20. Idarenin verecegi diger görevleri yapar.

Restoran Servis Elemaninin Görev ve Sorumluluklari

Madde 15 - Restoran servis elemaninin asagidaki görevleri yerine getirir

1. Müsteriyi ayakta ve güler yüzle karsilar, günün saatine göre selamlar yer gösterir.

2. Yer göstermenin ardindan nazik bir sekilde mönü listesini sunar ve söyler.

3. Müsterinin istedigi bir sey o an için yoksa ancak tedariki mümkünse yok demeden idareye bildirir ve temin eder.

4. “Müsteri her zaman haklidir” prensibiyle hareket eder, müsteriyle kesinlikle münakasaya girmez ve dogabilecek problemlerde idareye bilgi verir.

5. Gelen müsterinin masasi için mutlaka adisyon açar ve servisi yapilan her seyi yazar.

6. Yemegi usulüne uygun biçimde servis yapar.

7. Müsterinin önünde bos tabak bekletmez en kisa sürede boslari alir.

8. Hesap alirken adisyona göre mutlaka fis keser, müsteriye verir ve “afiyet olsun” diyerek günün saatine göre (iyi günler, iyi aksamlar gibi..) nezaketle ugurlar.

9. Fatura keser gereken durumlarda adisyonla beraber müsteriye idareye kadar refakat eder.

10. Idareden habersiz yemek rezervasyonu almaz, talepleri ilgili müdür yardimcisina yönlendirir.

11. Konaklayanlarin hesaplarini düzenler adisyonu ile birlikte düzenli bir sekilde deftere isler.

12. Servis malzemelerini (tabak, kasik, çatal, biçak, bardak vb.) yikadiktan sonra mutlaka silerek kullanir.

13. Masa örtülerini sürekli kontrol ederek kirlenenleri hemen degistirir.

14. Sabah kahvaltisi ve ögle yemeginden sonra restoranin süpürür, pas paslar ve havalandirir.

15. Günlük mönüyü tabelaya yazar.

16. Temizlikten sonra yeni servis açar.

17. Günlük temizligin disinda haftalik ve aylik genel temizligi yapar.

18. Restoran içinde kullanilan malzemeler (tuz, biber, kürdan, peçete vb.) bitmeden ilgili birime bildirir.

19. Mutfak ile uyum içinde isbirligi yaparak çalisir, restoranda ve mutfakta yüksek sesle konusmaz.

20. Stajyer kursiyer ögrencilere rehberlik eder.

21. Oyun salonu personeli ile koordineli çalisarak ihtiyaç duyulan zamanlarda yardimlasir.

22. Restoranda veya diger alanlarda birim personelleri ile oturup sohbet etmez.

23. Görev yerini birim sorumlusu veya idareden habersiz terk etmez.

24. Resepsiyonla sürekli irtibat halinde olur.

25. Idarenin verecegi diger görevleri yapar.

Asçinin Görev ve Sorumluluklari

Madde 16 – Asçi asagidaki görevleri yerine getirir

1. Mutfaktaki personel arasinda görev bölümü yaparak islerin düzenli bir sekilde yürütülmesini saglar.

2. Yemeklerin vaktinde hazirlanip dagitimini saglar, yemeklerin kalitesinden, mutfagin, mutfak personelinin temizliginden ve islerin aksatilmadan yürütülmesinden sorumludur.

3. Günlük ve haftalik yemek listelerinin hazirlanmasindan ve günlük tabldot gramajinin tespitinden sorumludur.

4. Her gün teslim aldigi gida maddelerinin usulüne uygun olarak hazirlanmasini, iyi korunmasini, israf edilmemesini, porsiyonlarin adil ve tam ölçülerde taksimini yapar ve bozuk gida maddelerinin, tesis müdürüne haber vererek imhasini saglar, yemek numunelerinden örnek alarak 24 saat buzdolabinda saklar.

5. Tesis müdürünün talimatlari dogrultusunda tabldot ve alakart yemeklerin hazirlanmasini saglar.

6. Yemekhanenin temizligini, bulasiklarin iyi bir sekilde temizlenmesini ve bir sonraki servise hazir hale getirilmesini saglar.

7. Yemekhanede bulunan makine araç ve gerecin iyi kullanilmasini, zamaninda bakiminin yapilmasini, gerektigi yerde teknik hizmetler bölümü ile temas kurarak süresinde onarilmasini saglar.

8. Suyun temizliginde, yiyecek ve içecek maddelerinin hazirlanmasinda, depolanmasinda, saklanmasinda hijyen ve saglik kurallarina uyar. Misafirlerin sagligini tehdit eden hastaliklarin olusmasini önleyecek gerekli önlemleri alir.

Asçi Yardimcisi ve Bulasikçilarin Görev ve Sorumluluklari

Madde 17 - Asçi Yardimcisi ve Bulasikçilar asagidaki görevleri yerine getirir

1. Asçi yardimcisi ve bulasikçilar asçinin yönetim ve denetimi altindadir.

2. Mutfak, yemekhane, bulasikhane ve benzeri hizmet bölümlerinde kendilerine verilen görevleri yaparlar.

Teknik Servis Personelinin Görev ve Sorumluluklari

Madde 18 - Teknik Servis Personeli asagidaki görevleri yerine getirir

1. Kurumun sihhi tesisat, elektrik ve demirbas esyalarinin arizalarini giderir ve teknik bakimlarini yapar.

2. Kat personeli ve resepsiyonla koordineli çalisarak odalardaki arizalari zamaninda giderir ve idareye bilgi verir.

3. Ariza durumunda ihtiyaç duyulacak malzemeleri stokta bulundurur. Arizalan malzemelerin temini için idareye zamaninda bilgi verir.

4. Kullanilan malzemelerin çikislarini mutlaka giderir.

5. Telefon ve telefon santrallerinin bakimini saglar.

6. Herhangi bir ariza oldugunda saat gözetmeksizin arizayi giderir.

Bahçivanin Görev ve Sorumluluklari

Madde 19 - Bahçivan asagidaki görevleri yerine getirir

1. Yil boyunca bahçenin bakimini yapar, agaçlarin budanmasini, çiçeklerin ve çimlerin zamaninda ekimini ve dikimini, bahçenin düzenli sulanmasini saglar ve tahribatini önler, düzenler.

2. Bahçenin günlük temizligini yapar.

3. Çimleri periyodik olarak sular ve biçer.

Çamasir-Ütücünün Görev ve Sorumluluklari

Madde 20 - Çamasir-Ütücü asagidaki görevleri yerine getirir

1. Ütüyü isinmasi için açar.

2. Çamasirlari gruplandirilarak renkli ve beyazlari ayri ayri yikar.

3. Lekeli çamasirlari ayirip gerekli islem yapildiktan sonra makineye atar.

4. Çamasirhanenin temizlik ve düzenini saglar.

5. Kurutma makinesini günlük kontrol eder ve temizligini yapar.

6. Çamasir makinesini pazartesi günleri aksam üzeri kireç sökücü koyarak bakimini yapar.

7. Ütüyü düzgün yapar ve çamasirlara parfüm sikarak dolaba yerlestirir.

8. Ütünün sogumasi için derecesini kapatir diger makineleride kapatarak elektrik sartellerinin indirir.

9. Temizlik malzemeleri bitmeden ilgili memura haber verir.

Kalorifer Görevlisinin Görev ve Sorumluluklari

Madde 21 - Kalorifer Görevlisi asagidaki görevleri yerine getirir

1. Kalorifer ve buhar kazaninin temizligini yapar.

2. Kalorifer talimatnamesinde belirtilen hususlari yerine getirir.

Güvenlik Görevlileri Görev ve Sorumluluklari

Madde 22 - Güvenlik Görevlileri asagidaki görevleri yerine getirir.

1. Yil boyunca tesisin demirbas ve malzemelerinin bakim ve muhafazasini saglar.

2. Gerek tesisin kapanisindan sonra gerekse isletme devresinde vardiyali olarak görev yapar. Vardiya müddetince tesisin güvenligini saglar.

3. Tesise yabancilarin girmesini önler, misafir gelmesi halinde idareye bilgi verir, misafir danisma bölümüne alinarak gerekli haberlesmeyi saglar.

4. Sezon disinda asgariye indirilen personelle birlikte bahçenin bakimi için acil olan isleri yapar. Tesisin çevre temizligi ve düzenini saglar.

5. Güvenlik görevlisi özel kiyafetlerini mutlaka giyer. Görev süresi bitiminde bütün birimlerin kontrolünü yapar.

Büfe Görevlisinin Görev ve Sorumluluklari

Madde 23 - Büfe Görevlisi asagidaki görevleri yerine getirir

Büfe malzemelerinin tespit edilen fiyat üzerinden satisini yapar, büfe ihtiyaçlarini alim memuruna bildirir. Günlük satis hasilatini ve fislerini tahsilat makbuzu karsiligi muhasebeye teslim eder. Tahsilat makbuzunu imzalar, büfe hesaplarindan amirlerine karsi sorumludur.

Meydanci Isçi Görev ve Sorumluluklari

Madde 24 - Meydanci Isçi asagidaki görevleri yerine getirir

1. Periyodik olarak tesisin genel temizligini yapar, genel tuvaletleri, plaj ve kabinleri, dus yerlerini temiz tutar, çöpleri toplayip atar.

2. Mutfak gida maddelerinin ve diger tasinabilir esyalarin tasinmasina yardim eder.

3. Misafirlerin odalara yerlesmesi sirasinda hazir bulunup, kat görevlilerine yardimci olur. Tesis müdürünün verecegi diger görevleri yapar.

Cankurtaran Görev ve Sorumluluklari

Madde 25 - Cankurtaran asagidaki görevleri yerine getirir.

1. Kayik ve motorlarin bakimini, temizligini saglar. Denize/havuza girme saatlerinde nöbet tutar, plaj alanlarini temiz tutar, semsiye ve diger plaj malzemelerini kontrol altinda tutar.

2. Plaj emniyet seridini sik sik kontrol eder. Küçük çocuklarin denize varsa havuza girislerini kontrol altinda tutar, derinlik mesafesi uyari isaretlerini koyar, aileleri uyararak gerekli güven ortamini saglar.

Saglik Personeli

Madde 26 - Her tesiste, ihtiyaç durumuna göre tesis müdürlügü tarafindan sezon süresince doktor ve hemsire görevlendirilir.

Saglik personeli asagidaki görevleri yapar:

Doktor

1. Gerekli gördügü tüm saglik malzemeleri ve ilaçlari hazir bulundurur. Tesiste acilen gerekli olan malzemelerin alinmasini saglar.

2. Konuklarin ve tesiste bulunan görevlilerin saglik kontrollerini yapar.

3. Acil durumlarda çalisma saatine bakilmaksizin ilk müdahaleyi yapar, gerek gördügü en yakin saglik kurulusuna sevkini saglar.

4. Görevlerin geregi gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamaninda ve geregince kullanilmasindan tesis müdürüne karsi sorumludur.

Hemsire

1. Her türlü saglik görevlerinin yerine getirilmesinde hizmetin geregini yerine getirir ( ilk müdahale, yardim, enjeksiyon, pansuman yapmak vb. diger hizmetler).

2. Tesis doktoru ve yöneticilerinin verecegi saglikla ilgili diger görevleri yapar.

Güvenlik, Genel Temizlik ve Genel Kurallar

Madde 27 – Kurumlarda Asagida yer alan hükümler uygulanir.

1. Kurumda çalisanlar, Millî Egitimin amaçlarina ve temel ilkelerine uygun olarak; kuruma verilen görev ve hizmetlerden görev alani ile ilgili olanlar basta olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesi içinde, süratli, saglikli ve maksimum düzeyde islerin gerçeklestirilmesi için her türlü gayreti gösterir ve çalismayi yaparlar. Ayrica, amirleri tarafindan verilen diger görevler ile kurumun iç mevzuatinda görev alani içerisinde bulunan görev ve hizmetleri de yürütmekle yükümlüdür.

2. Kurum çalisanlari, yetkililerce belirlenen çalisma saatlerine uyarlar.

3. Kurum çalisanlari, sorumlu olduklari amirlerinin verecegi diger yasal isleri de yapmakla yükümlüdürler.

4. Kazan dairesi, sogutucu üniteleri, havalandirma ve santral, trasformatör ve alçak gerilim dagitim kablo mahalleri, jenaratör, telefon santrali yerleri, yakit depolari gibi yerlerde müsterilerin ve kurumun güvenligi için gerekli önlemler alinir.

5. Asansörde alarm tertibati ile havalandirma düzeni olusturulur.

6. Kurumlarda yangin ihbar, söndürme tesisat ve donanimi bulunur. Dogal zemine ulasmak için inilip çikilan kat merdiveni sayisi ikiden fazla ise yangin aninda bosaltmayi kolaylastirmak için her kat ile baglantisi olan ayrica bir yangin merdiveni yapilir.

7. Yangin merdivenine yatak odalarinin içinde veya merdiven sahasindan çikis verilemez. Yangin merdiveni bina disinda, açikta ya da gerekli tecridin saglanmasi kaydiyla bina içerisinde olabilir.

8. Bina disina irtibati saglanmis, ihbar-söndürme tesisat ve donanimi bulunan iki veya daha fazla merdiven varsa ayrica yangin merdiveni aranmaz.

9. Kurum atiklarinin çevreye zarar vermesini önleyecek sekilde gerekli önlemler alinir.

10. Kurumda, her türlü tesisatin tasariminda, kullanilan yapi malzemelerinin seçiminde Kurumlarin temizlik ve bakimlari düzenli olarak yapilir. Elektrik, kullanma suyu ve atik su sistemlerinde meydana gelebilecek arizalarin en kisa zamanda giderilmesi için gerekli önlemler alinir.

11. Kurumlar; dogal varliklar, biyolojik çesitlilik, sosyal kültürel ve tarih degerler ile yöresel degerlerin koruma, kullanma ve dengeleri ve ülke kaynaklarin sürdürebilirligi gözetilerek isletilir. Kati atiklarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak; belediye sinirlari içerisinde bulunan tesisler çöplerin belediyece toplanmasina kadar geçecek süre içinde bunlarin muhafazasi için gerekli önlemleri alirlar.

Bedensel Engelliler Için Düzenlemeler

Madde 28 - Kurumlarda, müsteriler tarafindan kullanilan tüm genel mekânlar ile açik alanlarin bedensel engelli müsteriler tarafindan kullanilabilmesi için gerekli fizikî düzenlemeler yapilir. Bu düzenlemeler, özel isaretlerle belirlenir. Tesis basina en az bir WC bedensel engellilerin kullanimina uygun olarak insâ edilir.

Çevre Düzenlenmesi

Madde 29 - Isletme Iç ve dis güvenliklerin saglanacagi biçimde çevre özelliklerine göre çit, duvar, yesillik gibi düzenlemeler ile çevreden tercih edilir. Alan drene edilerek agaçlandirilir. Bos alanlar çimlendirilir.

Internet/Bilisim salonu

Madde 30 - Kurumlarda fiziki durumu ve kapasitelerine göre bilisim salonlari açilip üyelerin hizmetine sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALI HÜKÜMLER, ISLEMLER VE KURUM BÜTÇESI

Kurumun Gelirleri

Madde 31- Kurumun gelirleri asagida belirtilmistir.

1. Kurumun konaklama, restoran, kafeterya, salon gelirleri, bay ve bayan kuaförleri ve lokallerinden saglanan gelirleri,

2. Bakanlik bütçesine konulan ödeneklerden kuruma aktarilacak ödenekleri,

3. Kurum gelirleri ile alinmis olup, ekonomik veya teknolojik ömrünü doldurmus ya da eskimis duran varliklarin ayniyat talimatnamesine göre satisindan elde edilen gelirleri,

4. Üye aidati, bandrol ücretleri, kart gelirleri ve kurum disindan gerçek ve tüzel kisilerin aynî ve nakdî bagislari,

5. Sergi, fuar, reklâm ve diger gelirleri ifade eder.

Kurumun Giderleri

Madde 32- Kurumun giderleri asagida belirtilmistir.

A-) Kurumun isletme Faaliyetlerinden Dogan Giderler;

1. Kurumun hizmet ünitelerinde üretilen hizmetlerin maliyet giderleri,

2. Genel yönetim giderleri,

3. Personel ve isletme giderleri,

4. Muhasebe ve mali müsavirlik giderleri,

5. Kurumdaki bakim-onarim, mimari proje ve peyzaj giderleri,

6. Reklâm, fuar, ilan ve basili yayin giderleri,

B-) Kurumun Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerinden Dogan Giderler;

1. Kurum ve kuruluslarla ilgili hizmet içi egitim faaliyet giderleri,

2. 24 Kasim Ögretmenler günü kutlamalarina yönelik faaliyet giderleri,

Yukarida yazili giderler Yönetmeligin 26.maddesi geregince maliyetin altinda ve bedelsiz yapilamaz.

Muhasebe Sistemi

Madde 33- Ögretmenevi ve aksam sanat okulu, ögretmenevi, ögretmen lokali ile egitim merkezi ve sosyal tesislerinin muhasebesi Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve Özel Hesap Plani’na göre yürütülür. Kurumlar kendi bünyelerine uygun Özel Hesap Planinda gerekli gördügü alt ve yardimci hesaplari kullanabilirler.

1. Kurumlar muhasebe is ve islemlerini kendi bünyelerinde yapabilecekleri gibi serbest muhasebeci, mali müsavir veya yeminli mali müsavir araciligiyla da yapabilirler.

2. Kurumlar muhasebe is ve islemlerini manuel olarak tutabilecekleri gibi bilgisayar ortaminda muhasebe paket programlarindan da faydalanabilirler.

3. Kurumlar mali yapilarina iliskin Gelir-Gider tablosunu yilin Haziran ve Aralik ayinin sonu itibariyla düzenlenerek takip eden ayin 15 ine kadar, mali yilsonuna ait Genel Kesin Mizan, Gelir-Gider Tablosu ve Bilânçolarini ise takip eden yilin ocak ayi içerisinde Ögretmene Hizmet ve Sosyal Isler Dairesi Baskanligina gönderir.

Temsil Giderleri

Madde 34- Kurum müdürü, muhasebe islerinden sorumlu müdür yardimcisi, muhasebe islerini yürütmekle görevli memur tarafindan olusan komisyon tarafindan yürütülür.

Kurum yönetimince yapilacak harcamalar için bir önceki yilin net karinin %1’i ayrilir.

Ayrilan bu miktar esit olarak aylara bölünmek suretiyle kullanilir ve belgelendirilir. O ay harcanmayan miktar bir sonraki aya devredilir.

Temsil agirlama, tören, fuar, tanitma ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak yapilacak her türlü giderlerin ödenmesinde belge düzenlenir.

Yapilacak temsil ve agirlama giderlerin ödenmesinde;

- Harcama talimati,

- Fatura satis fisi veya adisyon ödeme belgesine baglanir.

Mali ve Muhasebe Islemlerinde Görev ve Sorumluluk

Madde 35-Kurumlarda;

1. Kurum Müdürü : Harcama yetkilisi (Itâ Amiri) Bütçeyle ödenerek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisidir.

2. Kurumda muhasebeden sorumlu Müdür Yardimcisi : Gerçeklestirme görevlisi (Tahakkuk Memuru) “Genel yönetim kapsamindaki kamu idarelerinde; idareler, merkez ve merkez disi birimler ve görev unvanlari itibariyla harcama yetkililerinin belirlenmesine, harcama yetkisinin bir üst yönetim kademesinde birlestirilmesine ve devredilmesine iliskin usul ve esaslar Maliye Bakanliginca belirlenir.”

3. Kurum Muhasebe Sefi/Memuru : Muhasebe is ve islemlerini mevzuatina uygun tutan ve kurumun ana kasasindan sorumlu kisi.

Alimlar

Madde 36- Kurumlarin duran varlik (Demirbaslar), kurumun bina ve tesis onarim is ve islemleri, hizmet ünitelerindeki tüm mal ve malzeme alimlari, kurumun hizmet araci ile ilgili tüm bakim, onarim ve isletme malzemeleri ile kurumun isletilmesine yönelik genel yönetim giderlerini kurum müdürü ile muhasebeden sorumlu gerçeklestirme görevlisi birlikte yetkili ve sorumludur.

Kurum müdürü yukaridaki alimlari yaparken yürürlükteki ihale mevzuatina uygun olarak kurulacak komisyonlar tarafindan yürütür.

Kurumda Olusturulacak Komisyonlar

Madde 37- Kurumlarda asagida belirtilen komisyonlar olusturulur.

1. Ihale komisyonu,

2. Fiyat tespit komisyonu,

3. Satin alma komisyonu, ( ihale mevzuatinda yok)

4. Muayene ve teslim alma komisyonu,

5. Sayim komisyonu, yukaridaki komisyonlar yürürlükteki ihale mevzuatina uygun olarak olusturulur.

Fiyat Tespiti

Madde 38- Kurumlarda sunulan her türlü mal ve hizmetin fiyati belirlenirken;

1. Mal ve hizmetin üretim maliyeti,

2. Kurumun sabit giderlerinden üretilen mal ve hizmete yansimasi,

3. Üretilen mal ve hizmetin depolama ve sunum giderinin yansimasi,

4. Disaridan saglanan fayda ve hizmet giderlerinin yansimasi,

5. Üretilen mal ve hizmetlerin piyasa sartlari ve kalite giderlerinin yansimasi,

6. Kâr marji vb.

ölçüler dikkate alinir.

Kurumlarin Banka Islemleri ve Yetki Kullanimi

Madde 39- Kurumlar yasal sinirlar üzerindeki tüm ödemelerini kisi ve kurum adina düzenlenecek çek, ödeme emri veya gönderme emri ile yapar. Hiçbir sekilde hamiline yazili çek düzenlenemez. Kurum adina hesap açmaya, hesap kapatmaya, bu hesaplardan para çekmeye, ödeme yapmaya veya havale göndermeye; kurum müdürü ve muhasebe islerinden sorumlu müdür yardimcisi, yoksa sorumlu memurun müsterek imzasiyla, kurum müdürünün izinli ya da kisa süreli görevinin basinda bulunmadigi zamanlarda ise muhasebe islerinden sorumlu müdür yardimcisi ve muhasebe islerinden sorumlu memurun müsterek imzalariyla yürütürler. Bu yetkililerin düzenlenecek imza sirküleri ilgili banka subesine önceden verilir. Ancak dogrudan temin yoluyla yapilan alimlar için belirlenen limite kadar olan ödemelerin kasadan yapilmasi mümkündür.

Kurumlarin Adlarina Açilacak Banka Hesaplari

Madde 40- Kurumlarin adlarina asagida belirtilen Banka Hesaplari açilir.

1. Isletmenin gelir ve ödemelerini takip edecegi cari hesap,

2. Isletmede istihdam edilen isçilere ait kidem ve ihbar tazminati hesabi,

3. Kredi karti kullanan isletmelere ait kredi karti hesabi,

4. Kurum üyelerine ait bandrol ve üye aidati hesabi,

5. Isletmelerde görev yapan personele ait maas hesabi,

6. Mülkî amirin onayi ile ihtiyaç duyulmasi halinde açilacak diger hesaplar.

Tahsilât, Ödeme ve Avans Islemleri

Madde 41- Kurumlarca yapilacak her türlü tahsilât; mevzuat geregi düzenlenmesi gereken makbuz ve belgelere istinaden, muhasebeden sorumlu memur ya da hizmet ünitelerinde yazar kasayi kullanan görevliler tarafindan yapilir. Bu görevlilerin bulunmadigi durumlarda, kurum müdürünün yazili olarak belirleyecegi personel tarafindan da tahsilât yapilabilir. Bu sekilde tahsil edilen para nöbetçi müdür yardimcisi ile tutanaga baglandiktan sonra, muhasebeden sorumlu memura tutanak ya da makbuz mukabilinde teslim edilir. Bunlarin disinda kalan personel, hiçbir sekilde para tahsil edemez.

Tahakkuk ve ödeme islemlerinin tamamlanmasini beklemeyecek kadar aciliyeti olan giderler için, harcama yetkilisi onayi ile verilen mutemet avanslarindan karsilanabilir.

Avans verilen görevliler; aldigi avanstan, yaptigi harcamalara iliskin ispatlayici belgeleri, avansin verildigi tarihten itibaren en geç bir ay içinde kuruma teslim etmek, artan parayi da iade etmekle yükümlüdürler. Ancak, malî yilin sonunda, bir aylik sürenin dolmasi beklenmeksizin, alinan avansin yili içinde kapatilmasi zorunludur.

Kurumlar verecekleri mal ve hizmetlere karsilik, önceden aldigi siparis avanslarinin, is ve islemlerin gerçeklesmemesi durumunda ise iade süresini yapacaklari sözlesmeyle belirler. Belirtilen süre içinde gerekli rapor ve belgelerle ispatlamadan gerçeklesmeyen rezervasyonlarin avanslari isletme geliri olarak kasaya girilir.

Fazla Çalisma

Madde 42- Kurumda çalisan personele asagida belirtildigi sekilde fazla çalisma ücreti ödenir.

1. Kadrolu Personeller: Kurumlarda hizmetin geregi olarak olagan çalisma saatleri disinda fiilen çalisan kadrolu personele O yil yayimlanan Bütçe Uygulama Talimatinda belirtilen süre ve ücretle belirlenen oran üzerinden fazla çalisma ücreti ödenir.

2. Sözlesmeli Personeller: Normal mesai saatlerinin disinda görev yapan sözlesmeli personel için yürürlükteki is kanununda belirtilen saatleri asmamak üzere fazla çalisma ücreti ödenir.

3. Fazla çalisma ödenen personel için, bu süreleri belgelendirecek çizelge ve belgelerin tutulmasi esastir.

Kâr ve Zararin Tabi olacagi Esaslar

Madde 43 – Kâr ve zararin tabi olacagi esaslar asagida yer almaktadir.

Kurum mâli yil bilânçosunda görülen kâr;

1. Kurumun sermayesine eklenebilir.

2. Varsa geçmis yil zararlarina mahsup edilebilir.

Kurum mâli yil bilânçosunda görülen zarar ise;

1. Varsa kurumun geçmis yil karlarindan mahsup edilir.

2. Kurumun geçmis yil kari yoksa dönem net zarari olarak kaydi yapilir.

Kurumlarda görülen zararlarin nedenleri arastirilir, zarar eden ünitelerle ilgili gerekli tedbirleri kurum yöneticileri alir, hiçbir ünite zararla çalistirilamaz.

Hizmet Satin Alma

Madde 44- (Degisik: T.D.3.2009-2618) Kurumlar maliyet unsurlarini dikkate alarak hizmette kaliteyi arttirmak, ekonomik olmak ölçütleri göz önünde bulundurularak asagida yazili ünitelerde hizmet satin alabilirler.

1. Resepsiyon ve Konaklama,

2. Restoran-Lokanta (Mutfak ve Servis Hizmetleri),

3. Bay ve Bayan Kuaförler,

4. Kafeterya,

5. Lokal,

6. Bahçe,

7. Organizasyonlar (Sergi, fuar, toplanti ve konferanslar, Salon kiralamalari, müzik, video ve fotograf çekim isleri),

8. Kurumun bütün üniteleri için temizlik alimi,

9. Güvenlik,

10.Serbest Muhasebeci ve Mali Müsavirlik,

11.Saglik hizmetleri,

12.Tasimacilik,

13.Havuz, plaj bakim onarim temizligi,

14.Bilgi islem, Haberlesme,

15.Avukatlik.

Hizmet Satin almada yürürlükteki ihale kanununun "Hizmet Alimi Ihaleleri Uygulama Yönetmeligi" ve "Hizmet Alimlari Muayene ve Kabul Yönetmeligi" önetmeligi hükümleri uygulanir.

Muhasebe Memurunun Görevlendirilmesi

Madde 45 - Kurumlar; Muhasebe memuru olarak isletme, iktisat, kamu yönetimi, turizm, muhasebe vb. alanlarda yüksek ögrenim görmüs personellerden görevlendirir. Bu alanlarda istenilen özellikte personel bulunmamasi halinde ise kurumdaki mevcut personellerden gerekli bilgi ve beceriye sahip bir personel görevlendirilir. Ayrica Vergi Usûl Kanununa tabi olsun veya olmasin kurumlar serbest muhasebeci, mali müsavir ya da yeminli mali müsavir hizmeti alabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ayniyat, Ambar ve Depo Islemleri

Tasinir Mal isleri ve islemleri ile Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisi asagidaki görevleri yerine getirir.

Madde 46 - (Degisik: T.D.3.2009-2618) Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisi, kurumun ayniyat hesap islerini “Tasinir Mal Yönetmeligi” hükümlerine uygun olarak yürüten ve Bakanlik merkezindeki “Tasinir Konsolide Görevlisi”nin mutemedi olan memurlardir. Bu memurlar, hesaplarini sorumlu muhasiplere ve kurum müdürüne vermekle yükümlü olduklari gibi, kurum müdürünün emir ve yönetimi altinda bulunurlar. Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisi, ayniyat hesap isleri ile birlikte kendilerine verilen esya ve malzemenin korunmasindan ve bakimindan da sorumludurlar.

Kurumlarin ayniyat isleri, memurlar arasindaki is bölümü bakimindan ikiye ayrilir.

1) Kurumun esas demirbas esyasi ile kullanilmaya, tüketilmeye yarayan esya ve malzemenin hesap isleri,

2) Demirbas olan kitaplarin hesap isleri,

Her iki kisimin, Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisi olan bir memura verilmesi esastir.

Gerektiginde bu kisimlardan biri veya ikisi ayri Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisi sorumlulugu altina da verilebilir. Bu kisimlardan her biri, birden fazla Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisi sorumluluguna verilmez.

Bu kisimlardan birine, birden çok memur tayin edildigi zaman bunlardan biri görevini yapar, digerleri de ona yardim ederler.

Demirbas Esya Defteri

Madde 47- (Degisik: T.D.3.2009-2618) Kurumda “Tasinir Mal Yönetmeligi” geregince tutulmasi gereken demirbas esya esas defterleri iki bölüme ayrilir ve ayni usullere göre tutulur.

Bunlar;

1) Kurumun ana demirbas esyasi ile demirbas, esyadan sayilan malzemeyi yazmaya yarayan (A) demirbas esya esas defteri,

2) Kurumun kitapligindaki kitaplari yazmaya yarayan (C) demirbas esya esas defteri,

“Tasinir Mal Yönetmeligi” hükümlerine uygun olarak hazirlanan bu defterler, Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisi tarafindan tutulur. Bu defterlerin sayfalari numaralanir. Her sayfa kurum mühürü ile mühürlenir, kaç sayfa oldugu da defterin birinci ve son sayfasina yazilir ve onaylanir.

Bu defterler, kurumun kasasinda veya kilitli bir dolapta saklanir. Teftis yetkisi olanlar ile müdür ve müdür yardimcisindan, Tasinir Mal saymak üzere toplanan komisyonlardan baskasina gösterilmez. Bu defterlerde kazinti ve silinti bulunmamasi ve defterlerin görevi devralma usulüne uygun olarak teslim edilmesi gerekir. Kurumlarda kütüphane kitaplarini siniflandirmak ve demirbas sayimini kolaylastirmak amaci ile her demirbas esya esas defterleri ile birlikte birer yardimci defter tutulur.

Demirbas Esyanin Devir-Teslim Islemleri

Madde 48- (Degisik: T.D.3.2009-2618) Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisi görevini yapan memur, müdür yardimcisi veya bölüm sefleri, kurumdaki görevlerinden ayrilacaklari zaman, bu görevlerini ve üzerinde bulunan esyayi, teslim alacak olanlara, yoksa “Sayim ve Muayene Komisyonu”na, bu komisyon da toplanmazsa kurulacak üç kisilik geçici bir komisyona devir ve teslim etmek zorundadirlar. Devir ve teslim yapmayan memura, maas nakil ilmühaberi verilmez ve haklarinda gerekli islem yapilir.

Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisinin ölümü halinde, görevlendirilen yeni Tasinir Kayit ve Kontrol Yetkilisine demirbas esyanin devir ve teslimi yapilir.

Demirbas esyanin korunmasindan sorumlu olan müdür, görevden ayrilirken kurumda bulunan esya malzeme ve makineler demirbas esas defterindeki kayitlarina göre teslim alacak olana; teslim alacak olan henüz göreve baslamamis ise, “Demirbas Esya Sayim Komisyonu”na devir ve teslim eder. Göreve yeni baslayan müdür ise en geç 2 ay içinde devir ve teslim alma islemlerini bitirir. Devir teslimde eksik çiktigi takdirde, teslim tutanagi ile sayim cetvelleri Bakanliga gönderilir.

Ayniyatla Ilgili Belge ve Defterlerin Saklanmasi

Madde 49 - (Degisik: T.D.3.2009-2618) “Tasinir Mal Yönetmeligi” ile belirtilen ve Yönetmelikte sözü geçen belge ve defterleri ilgili memurlar saklamak zorundadirlar.

Madde 50 - Hasta veya izinli olan ambar ve depo memurunun görevleri, müdürün görevlendirecegi vekil memura yaptirilir. Bu vekil, bölüm sefi veya memur olabilir, vekil hemen ise baslamak zorundadir.

Madde 51 - Esya, malzeme ve erzakin ambara giris islemi kurumda yapilir. Bunlarin kurum ambarina kadar getirilmesinden ve teslim edilmesinden, duruma göre satin alma komisyonu, teslim alinmasindan da muayene ve teslim alma komisyonu sorumludur.

Ambarin Sayimi ve Kontrolü

Madde 52 - (Degisik: T.D.3.2009-2618) “Tasinir Mal Yönetmeligi” geregince her yil basinda ambarin genel sayimi yapilir. Ayrica, yilda en az bir defa olmak üzere kurumun ambar ve depolarinda sondaj usûlü sayim ve kontrol de yapilir. Sonuç bir tutanakla belirlenir. Bu sayim ve tartilarin yapilmasindan müdür ve ilgili müdür yardimcisi sorumludur.

BESINCI BÖLÜM

Büro Hizmetleri - Dosyalama Sistemi

Madde 53 - Kurumda dosyalama islemleri “Milli Egitim Bakanligi Merkez, Tasra ve Yurtdisi Teskilatina Ait Büro Hizmetleri, Yazisma Esaslari ve Dosyalama Sistemi Yönergesi” esaslarina göre yapilir.

Evraka Yapilacak Islem

Madde 54 - Kuruma gelen evrak, Idari Büroda görevlendirilen personel tarafindan kabul edilir ve “gelen evrak defterine” kayit edilir. Kayit edilen evrak, geregi yapilmak ve talimat alinmak üzere en kisa sürede kurum müdürüne intikal ettirilir.

Madde 55 - Kurum Müdürünce incelenen evrak geregi yapilmak üzere Müdür Yardimcisina havale edilir. Müdür Yardimcisi cevaplandirilmasi gereken evraki, ilgili bölüm sefi ile görüstükten sonra daktilo edilmesini saglar.

Madde 56 - Daktiloda yazisma yöntemine uygun, dogru ve noksansiz olarak cevabin yazilmasi saglanir, bu husus içinde gerekli denetleme yapilir. Yazi yazildiktan sonra ekleri eklenir ve ilgili bölüm sefinden baslayarak, Müdür Yardimcisinin paraflari alinarak imzalanmak üzere Kurum Müdürüne sunulur.

Madde 57 - Kurumda cevaplandirilmak üzere isleme konulan evrak üzerinde (SÜRELI) veya (ACELE, ÇOK ACELE) kaydi bulunuyorsa bu evrakin taninan süre içinde veya acele olarak ele alinmasinda öncelikle hareket edilir. Evrakin süresi içinde veya ele olarak cevaplandirilmasindan konu ile ilgilendirilen personel sorumludur.

Madde 58 - Kisiler ile ilgili olan yazilar gerektiginde (ÖZEL) gizlilik dereceli sekilde yazilarak, zarflanmali, bu yazilar hiçbir sekilde is takipçilerine verilmemelidir. Bu konuda is sahipleri ile kurum ilgililerinin karsi karsiya birakilmamasi gerekir.

Madde 59 - Kuruma gelen evrak Gelen Evrak (Defteri) ile kurumdan çikan evrak da Giden Evrak (Defteri) ne islenir. Tek yaprak halinde bastirilan fisler yazi makinesiyle, defter olarak bastirilanlar ise el ile yazilir. Bir yazinin islemi, ancak geldigi yere karsilik vermek veya dosyasinda saklanmasina karar verilmek suretiyle sonuçlandirilmis olur.

Buna göre, dosyalama islemlerinde “ana siniflar, konular” ile “Desimal Dosya Anahtari asagidaki sekilde tasnife tabi tutulacaktir.

1.(000) Genel Isler

Genel Isler; Muhasebe, Personel Ögretim ve Egitim, Yönetim Ögrenci Isleri, Basin ve yayin, Bina ve arazi, Donatim ve Ayniyat hakkinda bu bölüm dosya anahtarinda mevcut ve belli konular disinda kalan veyahut bu konularin hepsini veya bir kismini ilgilendiren yazismalar için tahsis edilmis bir siniftir.

(000) Genel isler Desimal Dosya Anahtari

000.0. Genel

000.1. Yanlis Gelen Evrakin iadesi

000.2. Baska kurumlardan gelen ve kurumun ana konularini ilgilendirmeyen Genelgeler

010. Istatistikler

010. Genel

011. Personel ile ilgili istatistikler

012. Kuruma üye olanlarla ilgili istatistikler

013. Kütüphane ve yayinlarla ilgili istatistikler

014. Saglik isleri ile ilgili istatistikler

015. Malzeme ile ilgili istatistikler

016. Yukaridaki kademeler disinda kalan istatistikler

020. Genel Mahiyetteki Yazismalar

021. Genel Mahiyetteki Anketler

022. Yerli ve yabanci teskilat veya sahislar tarafindan kuruma ait isler hakkinda bilgi istenmesi konusunda yazismalar.

030. Mevzuat Çalismalari

030. Genel

031. Bakanlikça, Millî Egitim Müdürlüklerince ve Kurum Müdürlügünce hazirlanan mevzuat tasarilari.

032. Görüs alinmak üzere diger kurum ve kuruluslardan gelen mevzuat tasarilari

040. Törenler ( tören adlarina göre dosya gömlekleri açilir )

050. Tatil günleri, müsamereler, müsabakalar, mükâfatlar

060. Genel mahiyetteki geziler ve ziyaretler

070. Her çesit ögretmen ve ögrenci tesekkülleri, okul - aile birlikleri, yardim sandiklari, isçi sigortalari, dernek ve kurumlar gibi müesseselerle genel mahiyetteki yazismalar.

2. (100) Muhasebe

Bu ana sinif konu olarak; Bütçe hazirliklari ve bütçe uygulamasi ile ilgili islemler, kuruma ödenek ve kadro isteme ve tahsis islemleri, ödeneklerin bütçe uygulamasi ile ilgili sarf islemleri, kurumun kendi isletme hesaplari ile ilgili islemleri ihtiva eder.

(100) Muhasebe Islemleri Desimal Dosya Anahtari

100. Genel

110. Bütçe Ile ilgili Islemler

111. Kurumun bütçesinin hazirlanmasi ile ilgili islemler

112. Kurumun yili bütçesinin uygulanmasi ile ilgili islemler

113. Özel ve tüzel kisilerin kuruma yaptiklari yardim ve bagislar

120 Ödenek, kadro gönderme ve kadro isteme ve ödenegin tahsis ve tenkis islemleri

120. Genel

121. Sahislarla ilgili ödeneklerin gönderme ve istenmesi

122. Genel gider ve yönetim giderleri ile ilgili ödeneklerin gönderme ve istenmesi ile ilgili yazismalar.

123. Istimlak, bina ve arsa satin alma, onarim, ikmal, insaat ve tesisat ödenekleri gönderilmesi ve istenmesi ile ilgili yazismalar

130. Ödeneklerin Sarfi Ile Ilgili Islemler

130. Genel

131. Sahislarla ilgili kadro ve kadro disi sosyal yardim ve diger hizmet ödeneklerinin sarfi ile ilgili islemler.

132. Genel gider ödenekleri ile yönetim giderleri ödeneklerinin sarfiyat ile ilgili islemler.

133. Istimlâk, bina ve arazi satin alma, onarim, insaat ikmal ve tesisat ödeneklerinin sarfiyati ile ilgili islemler.

3. (200) Personel Isleri

(200) Sinifi; kurumda hizmet gören bütün personelin, tayin, nakil, terfi, taltif ve tecziye, saglik kuruluslarinda tedavi, emeklilik gibi sahislarini ilgilendiren islemler için tesis edilmistir. Desimal Dosya Anahtarindaki personel dosya numaralinda (Genel Dosya, Sahis Dosyasi) diye iki kademe tahsis edilmistir. Tek sahsa ait personel isleri sahsa ait dosyasinda, kurumun bir kisim veya bütün personelini ilgilendiren yazismalar ise Genel Dosya’ da islem görmelidir.

200) Personel Isleri Desimal Dosya Anahtari

200. Genel

201.Sahis ismi belirlenmeyen bütün kurum personelini ilgilendiren her çesit yazismalar

202. Kurum personeli olmayan kimselerin sahsi islerine ait müracaatlari

203. Kurum personeli sahis isleri

203.0.Genel Dosya

203.1.Sahis Dosyasi

4. (300) Ögretim ve Egitim

Bu ana sinif içinde; çesitli ögretim ve egitim meseleleri hakkindaki çalismalar, incelemeler, mütalâalar, raporlar, yönetmelikler ve programlar, kongreler ve konferanslar kakindaki yazismalar, yurtiçi ve yurtdisi kültür iliskileri ve faaliyetler, film ve senaryo gibi ögretim ve egitim ile ilgili bütün konular yer almaktadir.

(300) Ögretim ve Egitim Isleri ile Ilgili Desimal Dosya Anahtari

300. Genel

310. Çesitli Ögretim ve Egitim konulari

311. Çesitli Ögretim ve Egitim konulari hakkindaki çalismalar, incelemeler, raporlar, görüsler

320. Yönetmelikler, programlar ve bunlar hakkindaki yazismalar

370.0. Genel (Sergi, Galeri, Heykel ve Anit, Senaryo ve Ögretici filmler)

5. (400) Yönetim

Bu ana sinif, bütün idarî isleri ihtiva eder. Kurumlarin; kuruslariyla gelismeleri, faaliyet ve tarihçeleri ve her türlü idarî isleri, idarî yönetmelikler, çesitli konular için kurulan komisyon çalismalari, teftis ve tahkikat isleri, Millî seferberlik islerine ait konular bu sinif içerisinde dosyalanacaktir.

400. Yönetim Isleri ile Ilgili Desimal Dosya Anahtari

400. Genel

410. Teftis ve tahkikat isleriyle genel mahiyetle ilgili yazismalar

420. Her türlü ögretim kurum ve hizmet kuruluslarinin, gelismeleri teftisleri, faaliyetleri, tarihçeleri ve her türlü idarî isleri hakkindaki yazismalar, raporlar ve belgeler.

490. Millî seferberlik isleri

6. (600) Basin, Yayin, Kitap ve Kütüphane Isleri

Bu ana sinifta, basim, yayin ve kütüphane isleriyle ilgili bütün konular bu ana sinif içinde yer almaktadir.

(600) Basim, yayin, kitap ve kütüphane isleri ile ilgili Desimal Dosya Anahtarlari.

600. Genel

610. Çesitli yayimlar

611. Ders Kitaplari ile ilgili yazismalar

612. Klasik eserler yayimi ile ilgili isler

613. Bilim eserleri yayimi ile ilgili isler

614. Bakanlikça yayimlanan periyodik eserler ve dergiler

670. Kütüphanecilik isleri

671. Tasnif, tertip ve tanzim faaliyetleri

672. Kütüphane kataloglari ve diger kataloglar

673. Kitaplarin korunmasi, cilt isleri

7. (700) Bina, Arsalar ve Arazi Isleri

Bu sinifta, kurumlarin her türlü istimlâk, insaat, onarim ve tahsis islerini ihtiva etmektedir. Bölüm konularini ihtiva eden dosya klasörleri içinde (genel, istimlâk, onarim) diye adlandirilan kisim konu dosya gömleklerini numara sirasiyla bir arada bulundurmak inceleme bakimindan faydalidir.

(700) Binalar, arsa ve arazi isleri ile ilgili Desimal Dosya anahtari

700. Genel

701. Uzun vadeli veya yillik insaat programlari

702. Bina, arsa ve arazi tahsis isleri üzerinde yazismalar

703. Ögretmen evleri ve Lojmanlar hakkinda yazismalar

710. Bina, arsa ve arazi isleri ve onarimi

710. Genel

730. Ögretmen evleri ve Egitim Merkezleri Sosyal Tesisleri

730. Genel

731. Istimlâk isleri

732. Onarim, Ikmal, tevsii isleri

8. (800) Donatim

Bu sinif; Her türlü malzemenin etüt edilmesi, siparisi, satin alinmasi ve bunlarin ayniyata intikalinden sonra yapilacak ayniyat islemleri için tahsis edilmis bir siniftir.

Kurumlarin donatim ve ayniyat konulari bölüm ve kisimlar halinde desimal anahtar halinde gösterilmistir.

Demirbas malzeme konusunda; teklif mektuplari ve incelemeler, siparis ve satin alma islemleri malzemenin ayniyat isleri birer kisim teskil etmek suretiyle, bu kisimlar, bir bölüm numarasi altinda toplu olarak bulundurulmalidir. Teklif mektuplariyla, siparis ve satin alma dosyalari, malzeme çesidine göre, ticaret hane, firma adlariyla, alfabetik olarak siniflandirilmalidir.

ALTINCI BÖLÜM

Diger Hizmetler

Madde 60 - Tesislerde genel olarak, asagida belirtilen hizmetler yerine getirilir.

1 . Tabldot Hizmeti

a) Tesiste tabldot esasina göre yemek; sabah kahvaltisi, ögle yemegi ve aksam yemegi olarak düzenlenir.

b) Tesis tabldotu; Bakanliktan gelen yemek listeleri dogrultusunda maliyetleri göz önüne alinarak hazirlanir.

c) Kahvalti ve yemekler tesis müdürlügünce belirlenen saatlerde, yemek salonunda toplu olarak verilir. Yemek salonu ve ek bölümleri disinda servis yapilmaz.

d) Servis takimlari yemek salonu disina çikarilamaz; motel, oda, plaj ve diger alanlara götürülemez.

2. Alakart Hizmeti

a) Tesisin mutfak malzemeleri, personel ve diger fizikî mekan imkanlari yeterliyse alakart hizmeti verilir.

b) Alakart hizmetleri, adisyon kesilerek fis karsiliginda yapilir.

c) Alakartta çevreyi rahatsiz edecek sekilde davranilmaz ve yüksek sesle müzik dinlenmez.

d) Alakart hizmetleri 12:00 – 24:00 saatleri arasinda yapilir. Bu saatler disinda hizmet verilmez.

3. Gazino – Kafeterya Hizmeti

Gazino ve kafeterya, konuklarin yemek salonu disinda dinlenmek amaciyla oturduklari kapali ve açik yerlerdir.

a) Gazino 08:00 – 24:00 saatleri arasinda hizmete açik bulundurulur. Bu saatler disinda hizmet verilmez.

b) Bu ünitelerde; çay, kahve, mesrubat vb. içecekler ile fast food türü yiyecekler verilir.

4. Kantin – Büfe Hizmeti

Tesislerde, konuklarin tabldot, alakart, gazino-kafeterya hizmetleri disinda, diger ihtiyaçlarini karsilamak üzere büfe ve kantin hizmeti verilir.

a) Büfe, 8:00 – 24:00 saatleri arasinda hizmete açik bulundurulur.

b) Satislar nakit veya fis karsiliginda yapilir.

c) Büfede satilanlarin fiyatlarini tesis yönetimi tespit eder, fiyat listesi görülebilecek bir yere asilir.

YEDINCI BÖLÜM

Sosyal Yardim ve Üyelerle Iliskiler

Madde 61 - Ögretmenlerin, emekli personelin, ölüm, hastalik ve emeklilik halleriyle, diger sosyal ihtiyaçlarinin karsilanmasi asagida belirtildigi sekilde yerine getirilir. Bu görevi yapmaya ögretmen evleri, ögretmen evi ve aksam sanat okullari ile ögretmen lokalleri müdürleri sorumlu kilinir.

Madde 62 - Ölüm hallerinde asagidaki görevler yerine getirilir.

a) Ölen personel hakkinda okul veya hizmet kurumu müdürleri vakit geçirmeden Millî Egitim Müdürlüklerine haber verir, Millî Egitim Müdürlükleri de ögretmenevi ve diger okul müdürlüklerine gerekli duyuruyu yapar.

b) Ögretmenevi yöneticileri tarafindan, Millî Egitim Müdürlükleri ile irtibat kurularak vefat eden personelin ailesiyle hemen temas saglanir ve gerekli izin alinarak resmi ve dini törenin hazirliklari ve tertibi yapilir.

c) Cenazenin nakledilmesi hallerinde varsa ögretmenevinin veya Millî Egitim Müdürlügünün tasiti ile törene istirak edenlerle birlikte, cenazenin defnedilecegi yere kadar ulastirma imkâni saglanir

d) Personelin esi, çocugu, annesi, babasi vefat edince de ayni islemler yapilir.

Madde 63 - Hastalik hallerinde asagidaki görevler yerine getirilir.

a) Hasta olan ögretmen veya personelin, müdürüyle birlikte kurum yönetim kurulu üyeleri hastayi ikametinde veya hastanede ziyaret eder,

b) Ayni yolla hastanin ailesi ile temas kurulur, ihtiyaçlari belirlenir, yardimlasma yolu ile bu ihtiyaçlarin karsilanmasina çalisilar.

c) Hasta hastanede agir hasta halinde veya bir operasyon sonucunda sürekli tedavi durumunda ise periyodik ziyaretler ve bakima bagli ihtiyaçlarinin karsilanmasina özen gösterilir.

Madde 64 - Emeklilik hallerinde asagidaki görevler yerine getirilir.

a) Emekli olup ta kurumlarinin bulundugu mahalde ikamet eden personelle, yeni emekliye ayrilmis bulunan personelin kesin ikamet adresleri kurumlarca tespit edilir ve bir adres kütügünde degisiklik bilgileriyle birlikte muhafaza edilir.

b) Emekliliklerine müteakip, Millî Egitim Müdürlükleriyle koordineli olarak ilk 24 Kasim ögretmenler Günü Kutlama törenlerine davetli olarak katilimlari saglanir.

c) Bu törende emekli olan ögretmen ve diger personele hizmetlerinin anisi olarak silt, plaket vb. armaganlar, emekli olduklari okul veya hizmet kurumlarinca temin edilmek suretiyle verilir.

d) Kurumlarin yönetim kurumlari ve yöneticileri; emekli ögretmenler ile diger ögretmenlerin de istirak edecegi özel gün ve gece kutlamalari düzenler. Emekli ögretmenlerin bu tür faaliyetlere özel çagrili olarak istirak etmeleri saglanir.

e) Yaslilik nedeniyle bu tür törenlere katilamayan, ögretmen evine sürekli olarak gelemeyen emekli ögretmenler için, ögretmenlerin istirakleriyle belirli araliklarla yapilacak ziyaret programlari tertip edilir.

Madde 65 - Ögretmenler günü Kutlama faaliyetlerinde asagida belirtilen görevler yerine getirilir.

a) Il ve Ilçelerde Ögretmenler Günü dolayisiyla olusturulan “Ögretmenler Günü” kutlama kurullarinda görev yapan personelle birlikte kurum müdürleri ve yönetim kurulu üyeleri ögretmen evinde yerine getirilecek faaliyetlerde yer alir.

b) Il ve Ilçe düzeyinde bu maksatla yapilacak ve ilgili kutlama yönetmeliginde belirtilen bütün faaliyetlerin hizmet merkezi olmasi yönünde öretmen evlerinin hazirlikli olmasi için gerekli tedbirleri alir.

Madde 66 - Sosyal ve kültürel etkinlikler kurum bütçesini zarara sokmayacak sekilde düzenlenir.

SEKIZINCI BÖLÜM

Çesitli Hükümler

Madde 67 - Kurumlarin çesitli ünitelerinde hizmette standardi saglamak amaciyla Yönerge ekinde belirlenmis belgeler kullanilir.

Madde 68 - Kurumlarda kullanilacak olan üye, üye yakini, kartlarinin standart ölçü ve diger özellikleri (EK-39,40,41) deki örneklere uygun olarak her kurum tarafindan çogaltilir, tasdik edilir ve Kurum Müdürlüklerince ilgililere verilir.

Madde 69 - Görev yerleri degisen üyelerin, görevden ayrilmalari ile birlikte üye kartlari ayrildiklari okul veya Kurum Müdürlüklerince kendilerinden alinarak ögretmen evleri, ögretmen evi ve aksam sanat okullari ile ögretmen lokali Müdürlügüne iade edilerek iptali saglanir. Üyenin yeni görev yerinde göreve baslamasi ile birlikte, buradaki kuruma müracaati ile üyelik islemi yapilir ve karti yeniden tanzim edilerek kendisine verilir.

Madde 70 - Kurum Müdürlüklerince üye karti tanzim edilmeden önce, ögretmenin görev yaptigi okul müdürlükleri veya ilsis modülünden alinacak çiktiya göre kendisinin, esinin, anne baba es ve çocuklarinin belgelerini tanzim edip tasdik edilmesine müteakip kendisine intikal edecek üyelik müracaat formunu degerlendirerek sonuçlandirir.

Madde 71 - Üye Yakini Karti düzenlenirken, üyenin bakmakla yükümlü oldugu anne, baba ve çocuklarindan ayrica bandrol ücreti alinmaz, sadece kart ücreti alinir. Üyenin bakmakla yükümlü olmadigi anne, baba ve çocuklarindan ayrica bandrol ücreti ve kart ücreti alinir.

Madde 72 - Kurumlarda “otel oda rezervasyon”u uygulamasi yapilir. Telefonla rezerv yapilan odalar için, rezerv günü bir gün öncesinden muhatap kisi veya kuruluslardan teyit alinmak suretiyle, oda tahsisleri kesinlestirilir. Yürürlükteki ilgili mevzuata göre islem yapilir.

Madde 73 - Kurumlarda konaklayan ve hizmet ünitelerinden faydalanan üye, üye yakinlari, misafirler ve Bakanligin merkez ve tasra teskilâti personeli; bu hizmet karsiligi olarak belirlenmis bulunan ücretleri öderler. Geçici olarak görevlendirme sonucunda kurumlarda kalan personel dâhil bu husus istisnasiz uygulanir.

Madde 74 - Kurum yöneticilerince; kurumlara gelen üye ve üye yakinlari, misafirler, otel ünitelerinde konaklamak ve diger ünitelerden faydalanmak istediklerinde, gösterilen üye kartlari ile birlikte asil hüviyetlerinin de ibrazi istenir.

Madde 75- Üye ve üye yakinlarinin kilik-kiyafetlerinin düzgün, temiz ve sade olmasina özen gösterilir. Seyahat sebebiyle ve dinlenme, tatil amaciyla gelinen kurumlarda bu konuda gereken anlayis ve tolerans kurum yöneticileri tarafindan gösterilir.

Madde 76- Çalisma günleri ve saatleri disindaki faaliyetlerden elde edilen isletme gelirleri tutanakla emanet kasadan sorumlu yetkiliye teslim edilir. Emanet kasa sorumlusu resmi çalisma gününün baslangicinda teslim almis oldugu para ve diger belgeleri muhasebeye teslim eder.

Madde 77- Kurumda düzenlenen toplanti, panel, konferans, dügün, nisan vb. etkinliklerde ilgili ile protokol yapilir ve en yakin güvenlik güçlerine 24 saat önceden haber verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Egitim Merkezi ve Sosyal Tesislere Müracaatlar, Ücretler

Tahsis Kriterleri ve Diger Önlemli Esaslar

Madde 78 - Egitim merkezi ve sosyal tesislerde her yil açilacak devre baslangiç ve bitis tarihleri, müracaat sartlari ve diger esaslar Bakanlikça belirlenir. Bu esaslar, bir genelge ile talimat halinde Bakanlik merkez daireleri ve il millî egitim müdürlüklerine bildirilir.

Madde 79 - Her yil il ve Bakanlik merkez teskilati dairelerine ayrilan kontenjanlar ölçüsünde, müracaatlari degerlendirip genelgedeki kriterlere göre tahsisleri yapacak, milli egitim müdürlüklerinde ve Bakanlik merkez teskilati dairelerinde “ Egitim Merkezi ve Sosyal Tesis Tahsis Komisyonu” olusturulur. Söz konusu komisyon; il ve ilçe milli egitim müdürlüklerinde ve Bakanlik merkez teskilati dairelerinde milli egitim müdürlerinin ve daire amirlerinin uygun görecegi en az üç kisiden olusur.

Madde 80 - Egitim merkezi ve sosyal tesislere katilmalari komisyonca uygun görülenler; tesislerin belirtilen banka hesaplarina, konaklama ücreti toplaminin %20 sini depozito ücreti olarak yatirirlar. Banka dekontunun bir örnegi kendilerinde kalmak suretiyle, diger örnegini müracaat form dilekçeleri ile birlikte bagli bulunduklari Daireye teslim ederler. Komisyonca onaylanmis olan müracaat formlari banka dekontlari ile birlikte, milli egitim müdürlükleri ve Bakanlik merkez teskilati daireleri tarafindan süresi içerisinde Ögretmene Hizmet ve Sosyal Isler Daire Baskanligina gönderilir.

Madde 81 - Komisyon tarafindan tasdik edilmis tahsis formlari ile banka dekontlarinin, genelgede belirtilen süresi içerisinde Daire Baskanligina gönderilmemesi halinde illere ve dairelere verilen kontenjanlar iptal edilmis sayilir.

Madde 82 - Egitim merkezi ve sosyal tesislere; tasdikli tahsis belgesi, banka dekontu ve kimlik belgeleri ile gelenler giris yapabilir. Bu belgelerden biri eksik olan veya tahsis formundaki bilgileri teyit belgeleri ile dogrulayamayan personel tesise kabul edilmez.

Madde 83 - Egitim merkezi ve sosyal tesislerden asagida belirtilen personel faydalanir.

a) Bakanliga bagli resmi ve özel okullardaki ögretmenler, emekli ögretmenler ve bunlarin birinci derece yakinlari (es, çocuk, anne, baba ve kardesler)

b) Bakanliga bagli merkez ve tasra teskilati hizmet kurumlarindaki personel ve emeklileri ile bunlarin birinci dereceden yakinlari (es, çocuk, anne, baba ve kardesler) yararlanir.

Madde 84 - Egitim merkezi ve sosyal tesislere müracaat eden personelden; illere veya merkez teskilati dairelerine verilen kontenjandan fazla müracaat edilmesi halinde asagidaki kriterlere göre öncelik saglanir.

a) Ögretmenlerin hizmet sürelerine göre hizmet süresi fazla olana,

b) Esi çalismiyor ise öncelik taninmasina,

c) Esi Millî Egitim Bakanligina bagli okul ve kurumlarda çalisan veya emekli olanlara,

d) Kalkinmada öncelikli illerde görev yapana,

e) Bakmakla yükümlü oldugu aile fertlerinin durumuna,

f) Egitim merkezi ve sosyal tesislerden önceki yillarda yararlanmamis olanlara öncelik taninir.

Madde 85 - Egitim Merkezi ve Sosyal Tesis Tahsis Komisyonlari, 36. maddedeki kriterleri göz önünde bulundurarak, ögretmen ve diger hizmet sinifi personelinin magduriyetine meydan vermeyecek sekilde objektif bir degerlendirme yapmak zorundadir.

Madde 86 - Egitim merkezi ve sosyal tesisi ücretleri; Bütçe Uygulama Talimati dogrultusunda tam pansiyon (kahvalti, ögle yemegi, aksam yemegi, konaklama) veya yarim pansiyon (kahvalti, aksam yemegi, konaklama) olarak her yil Bakanlikça belirlenir.

Madde 87 - Egitim merkezi ve sosyal tesislere aileleri refakatinde katilacak 0-7 yasina kadar olan çocuklar için yemek ve yatak istenmemesi halinde ücret alinmaz. Ancak bu çocuklar için yatak veya yemek istenmesi halinde, belirlenen tam veya yarim pansiyon ücret bedelinin yüzde ellisi alinir.

Madde 88 - Egitim merkezi ve sosyal tesislere günübirlik misafir olarak gelenlerin yemek ve yatak talepleri, imkanlar dahilinde ve tesis müdürlügünce uygun görüldügü takdirde ücreti karsiliginda yerine getirilir. Bu konudaki ücretler, her tesis yönetim kurulunca belirlenir.

Madde 89 - Tesislerden, diger kamu kurum ve kurulus personelinin yararlandirilmasi halinde, kurumun kendi personeline uyguladigi bedelin %25 fazlasi ücret alinir.

Madde 90 - Tesislerde; tabldot uygulamasi disindaki yerlerde alakart yemek çikarilmasi halinde, alakart yemek bedelleri ile içki, mesrubat, çay, kahve vs. hizmet bedelleri hiçbir sekilde maliyetinin altinda tespit edilemez. Söz konusu yerlerin disinda kalan restaurant, pastane, kafeterya, büfe, disko ve diger hizmet verilen alanlarda da bu esaslara uygun olarak fiyat tespiti yapilir ve uygulanir.

Madde 91 - Kurumlarin hizmetlerinden görevi ve ünvani ne olursa olsun hiçbir kisi ve personel bedelini ödemeden yararlandirilamaz.

Madde 92 - Egitim merkezi ve sosyal tesislere müracaatlari uygun görülenler, belirlenen ücretin %20 ‘lik kismini tesislerin banka hesaplarina “depozito ücreti” olarak pesin yatirirlar. Ücretlerin geri kalan kismi ise tesise giriste, tesis müdürlügüne belge karsiliginda pesin olarak ödenir.

Madde 93 - Depozito ücretlerini bankaya yatirdiktan sonra, egitim merkezi ve sosyal tesislere mazeretleri nedeniyle katilamayanlara, bu mazeretlerini (ölüm, hastalik, geçici görevlendirme, re’sen izin iptali, bulasici hastalik vb.) belgelendirmek suretiyle ve devre baslangiç tarihinden en geç 7 gün önce bildirmeleri halinde, yatirmis olduklari depozito ücreti sezonun bitisini takiben iade edilebilir.

Madde 94 - Yukarida 45. maddede sayilan mazeretler, devre baslangiç öncesi veya tesise istirakten sonra ortaya çiktigi veya geçerli mazeret belgeleri süresi içinde Bakanliga bildirilmedigi takdirde depozit ücretleri kesinlikle iade edilmez.

Madde 95 - Tesise geç katilanlarla erken ayrilanlara herhangi bir ücret iadesi yapilmaz.

Madde 96 - Egitim merkezi ve sosyal tesislere katilanlarin huzur ve güven ortami içerisinde tatil geçirebilmesi için; tesise giriste kimlik kontrolü yapilir. Bu sebeple katilacak personel ve yakinlarinin kimlik, tahsis formu ve banka dekontunun görevlilere gösterilmesi zorunludur. Baskasi adina kampa katilmak kesinlikle yasaktir.

Madde 97 - Egitim merkezi ve sosyal tesislerine giris islemleri, devre baslangiç günü saat 10.00’dan itibaren baslar, tesisten ayrilis islemleri de devrenin kapanis günü sabah saat 10.00’da tamamlanir.

Madde 98 - Devreler arasinda, Bakanlikça tespit edilen günlerde genel temizlik, bakim-onarim ve bir sonraki devreye hazirlik çalismalari yapildigindan, tesislere konuk kabul edilmez.

ONUNCU BÖLÜM

Yürürlükten Kaldirilan Mevzuat

Yürürlük ve Yürütme

Madde 99 - Bu Yönergenin yürürlüge girmesiyle birlikte 07 Haziran1993 tarih ve 2384 sayili Tebligler Dergisinde yayimlanan “Ögretmenevleri, Lokaller, Egitim Merkezi ve Sosyal Tesisler Uygulama Yönergesi” ve 23 Mayis 1994 tarih ve 2407 sayili Tebligler Dergisinde yayimlanan “Egitim Merkezi ve Sosyal Tesisler (Ögretmen Dinlenme Kamplari) Yönergesi” yürürlükten kaldirilmistir.

Madde 100 - Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüge girer ve Ögretmen Evleri, Ögretmen Evi ve Aksam Sanat Okullari, Ögretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler Yönetmeligindeki genel esaslari kapsayan hükümlerle birlikte yürütülür.

Madde 101 - Bu Yönerge hükümlerini Milli Egitim Bakani yürütür.

Telefon : 0 (212) 296 89 72 Hüsrev Gerede Caddesi No : 57/1 TEŞFİKİYE / ŞİŞLİ / İSTANBUL
Fax : 0 (212) 296 86 31